ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

- ประกาศเชิญชวนเสนอผลประโยชน์สำหรับงานจัดหาผู้ให้บริการบริหารจัดการสินค้าที่ระลึกของสายการบินไทยสมายล์ (THAI Smile Souvenir Production and Distribution Management) (WE/0011/2561)

- ประกวดราคางานจ้างจัดทำแผนงานและซื้อสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์องค์กรของบริษัท ไทยสมายล์แอร์เวย์ จำกัด (Media Plan for Branding Campaign) (WE/0010/2561)

- ประกวดราคางานว่าจ้างผู้ให้บริการดำเนินการซื้อสื่อโฆษณาบนช่องทางออนไลน์ (Online Media) (WE/0009/2561)

- ประกวดราคางานจัดจ้างผู้ให้บริการดำเนินการวางแผนและบริหารการสื่อสารบนช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ (Social Media Retainer) (WE/0008/2561)

- ประกวดราคางานงานจัดซื้อ Cutlery Set For Smile Class แบบ 3 ชิ้น แบบ 4 ชิ้นและแบบ 6 ชิ้น สำหรับให้บริการผู้โดยสารบนเที่ยวบินของสายการบินไทยสมายล์ (WE/0007/2561)

- ขอแจ้งเลื่อนกำหนดการเปิดซองประกวดราคางานจัดซื้อกระดาษเย็น (REFRESHING TISSUE) สำหรับให้บริการผู้โดยสารบนเที่ยวบินของสายการบินไทยสมายล์

(WE/0006/2561)

- ขอแจ้งเลื่อนกำหนดการเปิดซองประกวดราคางานจัดจ้างผู้ดำเนินการวางแผนประชาสัมพันธ์พร้อมรับผิดชอบด้านการให้คำปรึกษา วิเคราะห์ และวางแผนเชิงกลยุทธ์ประชาสัมพันธ์ให้กับบริษัท ไทยสมายล์แอร์เวย์ จำกัด

(WE/0005/2561)

- ประกวดราคางานจัดจ้างผู้ดำเนินการวางแผนประชาสัมพันธ์พร้อมรับผิดชอบด้านการให้คำปรึกษา วิเคราะห์ และวางแผนเชิงกลยุทธ์ประชาสัมพันธ์ให้กับบริษัท ไทยสมายล์แอร์เวย์ จำกัด (WE/0004/2561)

- ประกวดราคางานจ้างผู้รับเหมาก่อสร้างและปรับปรุงพื้นที่ห้องรับรองพิเศษไทยสมายล์ (Smile Lounge) ประจำท่าอากาศยานเชียงราย (WE/0003/2561)

- ประกวดราคางานจัดซื้อชุดช้อนส้อม (CUTLERY SET FOR SMILE CLASS) แบบ 6 ชิ้น (WE/0002/2561)

- ประกวดราคางานจัดซื้อกระดาษเย็น (REFRESHING TISSUE) สำหรับให้บริการผู้โดยสารบนเที่ยวบินของสายการบินไทยสมายล์ (WE/0001/2561)

- ขอแจ้งเลื่อนกำหนดการเปิดซองประกวดราคางานจัดซื้อน้ำดื่ม ขนาด 350 มิลลิลิตร สำหรับให้บริการผู้โดยสารที่เดินทางบนเที่ยวบินของสายการบินไทยสมายล์

(WE/0028/2560)

- ประกวดราคางานจัดซื้อกล่องแซนด์วิช (PAPER SANDWICH BOX) สำหรับให้บริการผู้โดยสารชั้น Smile Class ของสายการบินไทย สมายล์ (WE/0027/2560)

- ประกวดราคางานจัดซื้อถุงกระดาษ (PAPER BAG) สำหรับบรรจุอาหารและเครื่องดื่ม เพื่อให้บริการผู้โดยสารชั้น Smile Class ในเส้นทางบินภายในประเทศ

(WE/0026/2560)

- ประกวดราคางานจัดซื้อน้ำดื่ม ขนาด 350 มิลลิลิตร สำหรับให้บริการผู้โดยสารที่เดินทางบนเที่ยวบินของสายการบินไทยสมายล์

(WE/0025/2560)

- ประกวดราคางานจัดจ้างผู้ให้บริการออกแบบ ผลิต ติดตั้งและรื้อถอนโครงสร้างจัดงาน Sale Event ของสายการบินไทยสมายล์ ประจำปี 2561

(WE/0024/2560)

- ประกวดราคางานจัดซื้อกล่องแซนด์วิช (PAPER SANDWICH BOX) สำหรับให้บริการผู้โดยสารชั้น Smile Class ของสายการบินไทย สมายล์ (WE/0023/2560)  (ยกเลิก)

- ประกวดราคางานจัดซื้อถุงกระดาษ (PAPER BAG) สำหรับบรรจุอาหารและเครื่องดื่ม เพื่อให้บริการผู้โดยสารชั้น Smile Class ในเส้นทางบินภายในประเทศ

(WE/0022/2560) (ยกเลิก)

- ขอแจ้งเลื่อนกำหนดการนำเสนอแผนงานจัดจ้างผู้ให้บริการออกแบบ ผลิต ติดตั้งและรื้อถอนโครงสร้างจัดงาน Sale Event ของสายการบินไทยสมายล์ ประจำปี 2561

(WE/0021/2560)

- ประกวดราคางานจัดจ้างผู้ให้บริการออกแบบ ผลิต ติดตั้งและรื้อถอนโครงสร้างจัดงาน Sale Event ของสายการบินไทยสมายล์ ประจำปี 2561

(WE/0020/2560)

- ขอแจ้งเลื่อนกำหนดการเปิดซองประกวดราคาจัดซื้อเครื่องแบบสำหรับนักบิน

(WE/0019/2560)

- ประกวดราคางานจัดซื้อน้ำส้มแท้ 100% ปริมาตร 1 ลิตร สำหรับให้บริการผู้โดยสารบนเที่ยวบินของสายการบินไทยสมายล์

(WE/0018/2560)

 - ประกวดราคางานจัดซื้อเครื่องแบบนักบิน

(WE/0017/2560)

 - ประกวดราคางานจัดซื้อน้ำดื่ม ขนาด 100 มิลลิลิตร สำหรับให้บริการผู้โดยสารที่เดินทางบนเที่ยวบินของสายการบินไทยสมายล์

(WE/0016/2560)

 - ขอแจ้งเลื่อนกำหนดการเปิดซองประกวดราคางานจัดซื้อขนมไหว้พระจันทร์ รสชาติคัสตาร์ดไข่แดงสำหรับให้บริการผู้โดยสารบนเที่ยวบินของสายการบินไทยสมายล์

(WE/0015/2560)

- ประกวดราคางานจัดซื้อขนมไหว้พระจันทร์ รสชาติคัสตาร์ดไข่แดง สำหรับให้บริการผู้โดยสารบนเที่ยวบินของสายการบินไทยสมายล์

(WE/0014/2560)

- ประกวดราคางานจัดหาผู้ให้บริการประกันชีวิตกลุ่มและประกันสุขภาพกลุ่มสำหรับพนักงานบริษัท ไทยสมายล์แอร์เวย์ จำกัด 

(WE/0013/2560)

- ประกวดราคางานจัดหาผู้ให้บริการประกันชีวิตกลุ่มและประกันสุขภาพกลุ่มสำหรับพนักงานบริษัท ไทยสมายล์แอร์เวย์ จำกัด (ยกเลิก)

(WE/0011/2560)

- ประกวดราคางานว่าจ้างผู้ให้บริการศูนย์บริการลูกค้าของสายการบินไทยสมายล์ (Smile Call Center) (ยกเลิก)

(WE/0010/2560)

- ประกวดราคาจัดซื้อสติ๊กเกอร์ติดสัมภาระลงทะเบียน (BAG TAG STICKER) (WE/0009/2560)

- ขอแจ้งเลื่อนกำหนดการเปิดซองประกวดราคาจัดซื้อถุงสำหรับเก็บขยะบนเครื่องบินของสายการบินไทยสมายล์ 

(WE/0008/2560)

- ประกวดราคาจัดซื้อ CUTLERY SET FOR SMILE CLASS 

(WE/0007/2560)

- ประกวดราคาจัดซื้อถุงสำหรับเก็บขยะบนเครื่องบินของสายการบินไทยสมายล์ 

(WE/0006/2560)

- ขอแจ้งเลื่อนกำหนดการเปิดซองประกวดราคางานจัดซื้อเมล็ดกาแฟสดคั่วบดบรรจุพร้อมใช้งาน (COFFEE SACHET 70-80 GRM) 

(WE/0005/2560)

- ขอแจ้งเลื่อนกำหนดการเปิดซองประกวดราคางานจ้างผู้รับเหมาก่อนสร้างและปรับปรุงพื้นที่ศูนย์บริการลูกค้าไทยสมายล์ (Smile Service Center : SSC) ประจำภายในท่าอากาศยานและภายนอกท่าอากาศยาน 

(WE/0004/2560)

- ประกวดราคาจัดซื้อข้าวญี่ปุ่นอบกรอบ (Japanese Rice Snack) สำหรับให้บริการผู้โดยสารของสายการบินไทยสมายล์ ในเส้นทางบินระหว่างประเทศ 

(WE/0003/2560)

- ประกวดราคางานจัดซื้อบัตรโดยสาร (ATB BOARDING PASS) (WE/0002/2560) TH|EN

- ประกวดราคางานจัดซื้อเมล็ดกาแฟสดคั่วบดบรรจุถุงพร้อมใช้งาน (COFFEE SACHET 70-80 GRM)

(WE0001/2560)

งานจ้างผู้รับเหมาก่อสร้างและปรับปรุงพื้นที่ศูนย์บริการลูกค้าไทยสมายล์ (Smile Service) 

(WE0029/2559) (ยกเลิก)

- งานจ้างผู้รับเหมาก่อสร้างและปรับปรุงพื้นที่ห้องรับรองพิเศษไทยสมายล์ (Smile Lounge)  ประจำท่าอากาศยาน 

(WE0028/2559)

- ประกวดราคางานจัดซื้อ REFRESHING TISSUE (WE0027/2559) TH|EN

- ประกวดราคางานจัดจ้างผู้ให้บริการออกแบบ ผลิต ติดตั้งและรื้อถอน โครงสร้างจัดงาน Sale Event ของสายการบินไทยสมายล์ ประจำปี 2560 

(WE0026/2559)

- ประกวดราคางานจัดซื้อแก้วพลาสติก (PLASTIC GLASS 8 OZ.) เพื่อให้บริการเครื่องดื่มเย็นสาหรับผู้โดยสารชั้น Smile Class 

(WE0025/2559)

- ประกวดราคางานจ้างผู้รับเหมาก่อสร้างและปรับปรุงพื้นที่ศูนย์บริการลูกค้าไทยสมายล์ (Smile Service Center :SSC) ประจาภายในท่าอากาศยานและภายนอกท่าอากาศยาน

(WE0024/2559)

- ประกวดราคางานจ้างผู้รับเหมาก่อสร้างและปรับปรุงพื้นที่ห้องรับรองพิเศษไทยสมายล์ (Smile Lounge) ประจำท่าอากาศยาน

(WE0023/2559)

 

 

ประกาศผลการพิจารณาข้อเสนอด้านเทคนิค

งานประกวดราคาว่าจ้างผู้ให้บริการดำเนินการซื้อสื่อโฆษณาบนช่องทางออนไลน์ (Online Media) (WET007/61)

งานประกวดราคาว่าจ้างผู้ให้บริการดำเนินการวางแผนและบริหารการสื่อสารบนช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ (Social Media Retainer) (WET006/61)

งานประกวดราคางานจัดซื้อชุดช้อนส้อม (CUTLERY SET FOR SMILE CLASS) แบบ 3 ชิ้น แบบ 4 ชิ้น และแบบ 6 ชิ้น สำหรับให้บริการผู้โดยสารสายการบินไทยสมายล์ (WET005/61)

งานประกวดราคางานจัดจ้างผู้ดำเนินการวางแผนประชาสัมพันธ์ พร้อมรับผิดชอบด้านการให้คำปรึกษา วิเคราะห์ และวางแผนเชิงกลยุทธ์ประชาสัมพันธ์ให้กับบริษัท ไทยสมายล์แอร์เวย์ จำกัด (WET004/61)

งานประกวดราคางานจ้างผู้รับเหมาก่อสร้างและปรับปรุงพื้นที่ห้องรับรองพิเศษไทยสมายล์ (Smile Lounge) ประจำท่าอากาศยานเชียงราย (WET003/61)

งานประกวดราคาจัดซื้อชุดช้อนส้อม (CUTLERY SET FOR SMILE CLASS) แบบ 6 ชิ้น (WET002/61)

งานประกวดราคาจัดซื้อกระดาษเย็น (REFRESHING TISSUE) สำหรับให้บริการผู้โดยสารบนเที่ยวบินของสายการบินไทยสมายล์ (WET001/61)

งานประกวดราคาจัดซื้อน้ำดื่ม ขนาด 350 มิลลิลิตร สำหรับให้บริการผู้โดยสารที่เดินทางบนเที่ยวบินของสายการบินไทย สมายล์ (WET019/60)

งานประกวดราคาจัดซื้อกล่องแซนด์วิช (PAPER SANDWICH BOX) สำหรับให้บริการผู้โดยสาร ชั้น Smile Class ของสายการบินไทย สมายล์ (WET018/60)

งานประกวดราคาจัดซื้อถุงกระดาษ (PAPER BAG) สำหรับบรรจุอาหารและเครื่องดื่ม เพื่อให้บริการผู้โดยสารชั้น Smile Class ในเส้นทางบินภายในประเทศ  (WET017/60)

งานประกวดราคางานจัดซื้อน้ำส้มแท้ 100% ปริมาตร 1 ลิตร สำหรับให้บริการผู้โดยสารบนเที่ยวบินของสายการบินไทยสมายล์ (WET015/60)

งานประกวดราคางานจัดซื้อเครื่องแบบนักบิน (WET014/60)

งานประกวดราคางานจัดซื้อน้ำดื่ม ขนาด 100 มิลลิลิตร สำหรับให้บริการผู้โดยสารบนเที่ยวบินของสายการบินไทยสมายล์ (WET013/60)

งานประกวดราคางานจัดซื้อขนมไหว้พระจันทร์ รสชาติคัสตาร์ดไข่แดง สำหรับให้บริการผู้โดยสารบนเที่ยวบินของสายการบินไทยสมายล์ (WET012/60)

- งานประกวดราคางานจัดหาผู้ให้บริการประกันชีวิตกลุ่มและประกันสุขภาพกลุ่มสำหรับพนักงานบริษัท ไทยสมายล์แอร์เวย์ จำกัด (WET011/60)

- งานประกวดราคางานจัดซื้อสติ๊กเกอร์ติดสัมภาระลงทะเบียน (BAG TAG STICKER) 

(WET010/60)

- งานประกวดราคางานจัดซื้อถุงสำหรับเก็บขยะบนเครื่องบินของสายการบินไทยสมายล์ (WET009/60)

- งานประกวดราคางานจัดซื้อ CUTLERY SET 

(WET008/60)

- งานประกวดราคางานจัดซื้อบัตรโดยสาร (ATB BOARDING PASS) 

(WET006/60)

- งานประกวดราคาจัดซื้อเมล็ดกาแฟสดคั่วบดบรรจุพร้อมใช้งาน (COFFEE SACHET 70-80 GRM) 

(WET005/60)

- งานประกวดราคาจัดจ้างผู้ให้บริการออกแบบ ผลิต ติดตั้งและรื้อถอน โครงสร้างจัดงาน Sale Event ของสายการบินไทยสมายล์ ประจำปี 2560 (WET/0002/2560)

- งานประกวดราคาจัดซื้อกระดาษเย็น 

(WET/0001/2560)

- งานประกวดราคาจัดซื้อแก้วพลาสติค (PLASTIC GLASS 8 OZ.) 

(WET/0017/2559)

- งานจัดซื้อน้ำส้มแมนดารินแท้ 100% สำหรับให้บริการผู้โดยสารบนเที่ยวบินของสายการบินไทยสมายล์ 

(WET/0016/59)

- งานจ้างจัดกิจกรรม China Agent Roadshow ณ เมืองเจิ้งโจว หางโจวและเซี่ยงไฮ้ 

(WET/0015/59)

- งานจัดซื้อถุงกระดาษ (PAPER BAG) โดยวิธีประกวดราคา

(WET/0014/59)

 

ประกาศผลการคัดเลือก

- งานจัดซื้อน้ำส้มแท้ 100% ปริมาณ 1 ลิตร สำหรับให้บริการผู้โดยสารที่เดินทางบนเที่ยวบินของสายการบินไทยสมายล์

(TSM0006/2560)

- งานจัดซื้อน้ำดื่ม ขนาด 100 มิลลิลิตร (THAI SMILE WATER 100 ML.) สำหรับให้บริการผู้โดยสารที่เดินทางบนเที่ยวบินของสายการบินไทยสมายล์

(TSM0005/2560)

- งานว่าจ้างบริษัทประกันภัย เพื่อเป็นผู้ให้บริการประกันชีวิตกลุ่มและประกันสุขภาพกลุ่ม สำหรับพนักงานบริษัท ไทยสมายล์แอร์เวย์ จำกัด ประจำปี 2560

(TSM0004/2560)

- งานประกวดราคาจัดซื้อเมล็ดกาแฟสดคั่วบรรจุถุงพร้อมใช้งาน (COFFEE SACHET 70-80 GRM)

(TSM0003/2560)

- งานประกวดราคาจ้างผู้รับเหมาก่อสร้างและปรับปรุงพื้นที่ห้องรับรองพิเศษไทยสมายล์ (Smile Lounge)  ประจำท่าอากาศยาน 

(TSM0002/2560)

- งานประกวดราคาจ้างผู้รับเหมาก่อสร้างและปรับปรุงพื้นที่ศูนย์บริการลูกค้าไทยสมายล์ (Smile Service Center:SSC) ประจำภายในท่าอากาศยานและภายนอกท่าอากาศยาน 

(TSM0001/2560)

- งานจัดซื้อถุงกระดาษ (PAPER BAG) สำหรับให้บริการผู้โดยสารบนเที่ยวบินของสายการบินไทยสมายล์ โดยวิธีประกวดราคา 

(TSM0006/59)

ประกาศยกเลิกการประกวดราคา

- งานจัดซื้อชุดช้อนส้อม (CUTLERY SET FOR SMILE CLASS) แบบ 6 ชิ้น

(WE/C0001/2561)

งานจัดซื้อกล่องแซนด์วิช      (PAPER SANDWICH BOX) สำหรับให้บริการผู้โดยสารชั้น Smile Class ของสายการบินไทยสมายล์

(WE/C0010/2560)

- งานจัดซื้อถุงกระดาษ (PAPER BAG) สำหรับให้บริการผู้โดยสารชั้น Smile Class ในเส้นทางบินภายในประเทศ

(WE/C0009/2560)

- งานจัดจ้างผู้ให้บริการออกแบบ ผลิต ติดตั้งและรื้อถอนโครงสร้างจัดงาน Sale Event ของสายการบินไทยสมายล์ ประจำปี 2561

(WE/C0008/2560)

- งานจ้างผู้รับเหมาก่อสร้างและปรับปรุงพื้นที่ห้องรับรองพิเศษไทยสมายล์ (Smile Lounge) ประจำท่าอากาศยาน

(WE/C0007/2560)

- งานจ้างออกแบบและผลิตชิ้นงานโฆษณาเพื่อใช้ประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์องค์กรของบริษัท ไทยสมายล์แอร์เวย์ จำกัด

(WE/C0006/2560)

งานจ้างจัดทำแผนงานสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ ภาพลักษณ์องค์กรของบริษัท ไทยสมายล์แอร์เวย์ จำกัด

(WE/C0005/2560)

งานจ้างผู้รับเหมาก่อสร้างและปรับปรุงพื้นที่ศูนย์บริการลูกค้าไทยสมายล์ (Smile Service Center:SSC) 

(WE/C0004/2560)

- งานจัดหาผู้ให้บริการประกันชีวิตกลุ่มและประกันสุขภาพกลุ่มสำหรับพนักงานบริษัท ไทยสมายล์แอร์เวย์ จำกัด 

(WE/C0003/2560)

- งานว่าจ้างผู้ให้บริการศูนย์บริการลูกค้าของสายการบินไทยสมายล์ (Smile Call Center) 

(WE/C0002/2560)

- งานจ้างจัดกิจกรรม China Agent Roadshow ณ เมืองเจิ้งโจว หางโจวและเซี่ยงไฮ้ สาธารณรัฐประชาชนจีน เพื่อบริษัท ไทยสมายล์แอร์เวย์ จำกัด 

(WE/C0001/2560)

- งานจ้างผู้รับเหมาก่อสร้างและปรับปรุงพื้นที่ศูนย์บริการลูกค้าไทยสมายล์ (Smile Service) 

(WE/C0005/2559)

- งานจ้างผู้รับเหมาก่อสร้างและปรับปรุงพื้นที่ห้องรับรองพิเศษไทยสมายล์ (Smile Lounge)  ประจำท่าอากาศยาน 

(WE/C0004/2559)